Steun Loesje!

Loesje wil met haar positieve, kritische posters de wereld een zetje in de goede richting geven. Wil jij haar daarbij helpen? Een donatie als steun in de rug is altijd welkom!

Ga naar Why Donate

Privacy

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor Loesje betekent dit concreet dat ze niet zomaar persoonsgegevens mag verwerken, op papier en digitaal. Ook moet ze jou als betrokkene goed informeren over welke gegevens ze van je heeft en wat je rechten hierbij zijn. Daarom stelt ze deze privacyverklaring op.

Loesje, gevestigd aan de Utrechtseweg 310 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor haar stichting vrienden van Loesje en vereniging Loesje verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor een correcte levering van een product of dienst of voor de afhandeling van klachten, vragen, opmerkingen of suggesties. Ze bewaart deze gegevens zo lang dit noodzakelijk is en houdt zich daarbij aan de eventueel door de wet voorgeschreven minimale en maximale bewaartijd. Persoonsgegevens worden door Loesje enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Loesje brengt je websitebezoek niet in kaart. Ze gebruikt wel technologie zoals cookies op haar website om het verkeer te analyseren en om de website goed te laten werken tijdens je bezoek, bijvoorbeeld om bij te houden wat je ingevuld hebt in een formulier. Loesje deelt informatie over het gebruik van onze website ook met analytische online tools maar daarbij zijn de gegevens geanonimiseerd.

Loesje bewaart de persoonsgegevens zowel fysiek als digitaal op een beveiligde en afgeschermde plek. Loesje verwerkt gegevens op basis van de grondslagen overeenkomst en toestemming. Wanneer je Loesje toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kun je deze toestemming natuurlijk ook weer intrekken. Neem daarvoor contact op met loesje@loesje.nl.

Jij als betrokkene hebt een aantal rechten die van toepassing zijn op Loesje en die in de AVG worden omschreven als ‘recht op inzage’, ‘recht op rectificatie’ en ‘recht op vergetelheid’. Het recht op inzage (art. 15) houdt in dat je inzicht moet kunnen krijgen in welke persoonsgegevens Loesje van jou verwerkt en hoe lang ze die bewaart. Het recht op rectificatie (art. 16) houdt in dat je het recht hebt om onjuiste gegevens door Loesje te laten wijzigen of aanvullen. Tot slot heb je het recht op vergetelheid (art. 17). Dit houdt in dat Loesje verplicht is om al je persoonlijke gegevens die ze verwerkt heeft te verwijderen op het moment dat je hierom vraagt, mits er voor deze gegevens geen minimale bewaartijd door de wet wordt voorgeschreven of deze minimale bewaartijd bereikt is. Op het moment dat je gebruik wil maken van een of meerdere van deze rechten, kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, die te bereiken is via loesje@loesje.nl. Indien je van mening bent dat je rechten door Loesje worden geschonden of dat je aanspraak op je rechten door Loesje niet correct afgehandeld wordt, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webshop

Wanneer je een product bestelt in Loesjes webshop, vraagt ze naar je naam, adres en e-mailadres, zodat ze het product naar je kan versturen, je een bevestiging kan sturen en zodat jij je bestelling online kunt volgen. Als je een account bij de webshop aanmaakt, worden je gegevens net zo lang bewaard totdat jij het account weer opheft of door Loesje laat opheffen.

Workshops

Wanneer je bij Loesje een workshop aanvraagt via het formulier op de website, worden de gegevens die je daar invult verwerkt tot een door Loesje uitvoerbare aanvraag. De persoonsgegevens die jij als contactpersoon van jezelf invult, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden zo lang bewaard als noodzakelijk is voor een goede afhandeling van de aanvraag en de workshop.

Licenties

Wanneer je bij Loesje een licentieaanvraag doet, worden je persoonsgegevens enkel en alleen gebruikt voor het opstellen van de factuur en overeenkomst en om contact te houden over je aanvraag en de afhandeling van de factuur.

Nieuwsbrief

Wanneer je je bij Loesje inschrijft voor een nieuwsbrief, wordt je e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief waarvan jij hebt aangegeven hem te willen ontvangen. Je kunt je uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de link te klikken of door Loesje te mailen met een uitschrijfverzoek.

Vragen of aanspraak maken op je rechten

Wanneer je vragen hebt over Loesjes privacyverklaring of andere relevante zaken rondom je privacy, of als je aanspraak wil maken op je rechten zoals die in de AVG zijn omschreven, kun je contact opnemen met Loesje door een mail te sturen aan loesje@loesje.nl.